EMC Plastic Case 200-240VAC ke Catu Daya 12V / 24V

EMC Plastic Case 200-240VAC ke Catu Daya 12V / 24V